Lad være med at bruge sprøjtegifte i haven - de er gift for vores drikkevand.

Det forholder sig desværre sådan, at vores rene grundvand, som vi tapper direkte fra vandhanen, er truet. Truslen stammer først og fremmest fra alle de sprøjtegifte, som vi bruger bl.a. i haver og i landbrug for at holde ukrudt og skadedyr væk. På landsplan lukkes i gennemsnit 100 vandboringer om året, fordi sprøjtegifte siver ned og forurener grundvandet.

Der er også fundet pesticider i grundvandet i Køge Kommune. Hovedparten af de stoffer der findes er resultatet af tidligere tiders anvendelse. Men der er desværre også eksempler på, at godkendte pesticider finder vej til grundvandet gennem sprækker i jordlagene.

Vi er sikre på, at haveejerne her i kommunen og i andre kommuner sætter pris på, at vi kan tappe rent drikkevand direkte fra hanen. vi sender derfor en appel til kommunens mange haveejere: Hjælp os med at holde vandet rent. Det kan I gøre ved at holde fast i gode havevaner og lade dunken med ukrudtsdræber blive på hylden i supermarkedet eller havecentret.

Sprøjtegifte hører ikke hjemme i haven. Både for grundvandet og havens fugle, insekter og dyr er det bedst at udrydde ukrudt som skvalderkål, mælkebøtter og kvikgræs med miljøvenlige hakkejern og knofedt. Gode råd til en giftfri have kan læses på www.vandigrunden.dk. Du kan også henvende dig til dit lokale vandværk og få udleveret en folder med gode råd til at dyrke haven uden brug af sprøjtegifte.

Der er flere årsager til forurening af drikkevandet, men borgernes - og i sær haveejernes - indsats er væsentlig, hvis vi skal sikre rent vand til en overkommelig pris til de kommende generationer. Lad os hjælpe hinanden med at passe på vores dyrebare rene grundvand.

I/S Skovbo Vandsamarbejde