Andelsselskabet Bjæverskov Vandværk 1964 a.m.b.a. ejes af over 1.200 andelshavere og forsyner ca. 1.450 boliger og erhvervsvirksomheder i Bjæverskov og Lidemarks området med rent drikkevand. 
Andelshaverne er ejere af ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde. Ejerne er ansvarlige for vedligeholdelsen af vandinstallationerne, aflæsning af vandmålerne og betaling af vandafgifterne.
Vandværket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computere.
Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende vandværkspasser straks en alarm via mobiltelefonen, og kan omgående gribe ind.
Vandet bliver hentet fra vandværkets 4 boringer i Bjæverskov. 

Vandværket udpumper ca. 160.000 m3 vand til vandværkets forbrugere pr. år.

Hårdhed
Drikkevandet fra Bjæverskov Vandværk er hårdt vand, det vil sige ca. 19 dH°.

Opdateret 4/5 2017