Aflæsning af Vandmålere 


Hver ejendoms vandmåler skal aflæses minimum 1 gang årligt.

Vandværket retter henvendelse til de enkelte husstande, når vandmålere skal aflæses.

Læs mere under "Om Vandværket" og "Terminer".

 

Info om Automatisk fjernaflæsning af elektroniske vandmålere.

Vandværket har, som besluttet iværksat automatisk elektronisk aflæsning af vandmålere og vil, når dette arbejde er afsluttet, kunne aflæse næsten alle vandmålere løbende.

Dermed sikres aflæsning til tiden og sparer forbrugerne for dette. En yderst vigtig gevinst er, at der kan opfanges utætheder/læk og dermed spare forbrugerne for store vandregninger, som følge af en læk, der ikke er blevet opdaget.

Hvordan?

Vandværkets personale overvåger systemet ugentligt og modtager advis, hvis en forbruger uden afbrydelse har haft vandforbrug i et døgn. En del af målerne aflæses og overvåges dog kvartalsvis.

Systemet sikrer på denne måde, at vandværkets personale hurtigst muligt retter henvendelse til forbrugeren, hvorved en ikke opdaget læk kan søges.

Det er dog stadig således, at det er forbrugerens eget ansvar at observere måleren, og udgiften til et eventuelt overforbrug som følge af en læk efter måleren, påhviler stadig forbrugeren.

På de elektroniske målere er der en række infokoder – diagram udleveret til forbrugeren i forbindelse med  opsætningen - eksempelvis Leak der blinker, såfremt vandet ikke har stået stille i måleren i mindst en sammenhængende time i løbet af de sidste 24 timer. Dette kan være tegn på en utæt vandhane eller et toilet, som løber.