Spar på vandet

 

1 m3 (1000 l.) koster i 2018 kr. 64,09 med moms, der fordeler sig således:  Vandafledning kr. 51,75, vandskat kr. 7,96 og vand kr. 4,38.

Hver gang, du sparer på vandet, bidrager du til, at vi også har rent grundvand i fremtiden. Det er godt at tænke på, hver gang man åbner for vandhanen - både på badeværelset, i køkkenet og på skolen.
Vandspild er overflødigt forbrug, som ingen har glæde af. Det drejer sig om alt fra dryppende vandhaner til utætte installationer. Desværre er de sidste både de sværeste at opdage og de mest kostbare, fordi det ofte drejer sig om enorme mængder vand fra selv en lille sprække

Fakta

En parcelhus-familie på to voksne og to børn bruger pr. år ca. 160 m3 vand, hvilket beløber sig til ca. 9.400 kr. pr. år, incl., vandskat, vandafledningsafgift og moms. Hertil kommer opvarmningen af det varme vand, som bruges til bad, opvask osv.