Vandkvalitet og kontrol

 

For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne.

Alle kontrolmålinger fra Eurofins skal indberettes og indsamles i en database  hos GEUS, der er en del af Energi- Forsynings- og Klimaministeriet - så derfor henvises der med efterfølgende link til denne database, der går tilbage til omkring 1986 og er mere detaljeret med grafer o.s.v. 

 

http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=104925

 

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsens "Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, nr. 1147 af 24.10.2017".

Det grundvand, vi bruger til drikkevand, stammer fra nedbør som er strømmet ned gennem jordlagene for adskillige år siden. Undervejs i denne proces sker der nogle ændringer i vandet og der afgives bl.a. nogle naturligt forekommende stoffer som magnesium, jern og calcium til vandet. Disse forekommende stoffer analyseres der regelmæssigt for.

På vandværket ledes det oppumpede vand igennem en iltningsproces, som får specielt jern til at fælde ud. Det udfældede stof ledes derefter igennem et sandfilter, hvorefter vi opnår en drikkevandskvalitet.

Derudover har forskellige menneskelige aktiviteter i naturen bevirket, at en række miljøfremmede stoffer også påvirker vandkvaliteten. Spild af olie, kemikalier m.v. og brug af sprøjtemidler har desværre ført til at spor af disse miljøfremmede stoffer kan forekomme i grundvandet.