Årets terminer for måleraflæsning og betalinger.

 

 

Sidst i december
Måleraflæsningskort udsendes til alle andelshavere for selvaflæsning den 31. december.

Januar - den første hverdag
Seneste frist for aflevering af måleraflæsning ved indsendelse af det udfyldte måleraflæsningskort eller indtastning via internettet.

Sidst i februar
Der udsendes opkrævninger med årsafregning for det foregående år og a’conto betaling af vandafgift for 1. halvdel af indeværende år.
Betalingsfrist: 1. marts.

Sidst i august
Der udsendes opkrævninger med a’conto betaling af vandafgift for 2. halvdel af indeværende år.
Betalingsfrist: 1. september.